Các Điều khoản dưới đây (“Điều khoản”) điều chỉnh việc Khách hàng, một cá nhân hoặc tổ chức, truy cập hoặc sử dụng các ứng dụng, trang web, nội dung, sản phẩm và dịch vụ (“Dịch vụ”) của CÔNG TY TNHH KIM QUỐC TIẾN, một doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Điều 1: Nội dung dịch vụ

Những công việc chúng tôi cung cấp cùng những qui trình thực hiện được đảm bảo theo đúng như trên hợp đồng hoặc hai bên đã cam kết. Về cụ thể từng công việc cho những hạng mục nhất định bạn có thể tham khảo thêm ở website

Điều 2: Giá trị Hợp đồng và thanh toán:

2.1. Giá trị Hợp đồng:

a. Giá trị Hợp đồng sẽ căn cứ theo nhu cầu sử dụng dịch vụ thực tế của Khách hàng (thời gian, tần suất và thời hạn Hợp đồng của Khách hàng với Công ty).

b. Mức giá trong Hợp đồng áp dụng cho các công việc được nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này. Các công việc phát sinh theo yêu cầu của Khách hàng sẽ tính phí riêng theo quy định của Công ty. Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng mức phí cụ thể theo yêu cầu công việc của Khách hàng trước khi thực hiện công việc.

c. Mức giá áp dụng vào các ngày Lễ, Tết được quy định như sau:

– Đối với 10 ngày trước và 10 ngày sau thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán theo quy định của Nhà nước: mức giá sẽ áp dụng tương đương 130% so với mức giá ngày thường.

– Đối với thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán: mức giá sẽ áp dụng tương đương 200% tại các tỉnh thành lớn

– Đối với các ngày nghỉ lễ khác theo qui định của nhà nước: mức giá sẽ áp dụng tương đương 200% so với mức giá ngày thường.

Công ty không đảm bảo 100% việc có nhân viên làm việc trong khoảng thời gian này. Trong trường hợp Khách hàng không có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong thời điểm Công ty tăng giá dịch vụ, Khách hàng cần báo trước cho Công ty tại thời điểm kí kết Hợp đồng và có kế hoạch dùng dịch vụ bù vào thời gian sau khoảng thời gian tăng giá dịch vụ.

2.2. Thanh toán:

a. Khách hàng thanh toán giá trị Hợp đồng trước khi sử dụng dịch vụ.

– Hủy buổi làm việc: Hợp đồng này là Hợp đồng không hủy ngang. Trong trường hợp Khách hàng không sắp xếp được một hoặc một số buổi làm cho nhân viên giúp việc thì buổi làm việc đó sẽ được làm bù. Buổi làm bù này sẽ được thực hiện trong thời gian tối đa là 01 (một) tháng tính từ ngày hết hạn Hợp đồng. Sau thời gian này, nếu Khách hàng không sắp xếp được thời gian để làm bù thì Công ty sẽ không có trách nhiệm làm bù cho Khách hàng nữa.

– Trong trường hợp Khách hàng muốn thay đổi lịch làm việc, Khách hàng cần thông báo cho Công ty trước 12 tiếng của ca làm, nếu Khách hàng không thông báo trước thời gian 12 tiếng. Khách hàng sẽ bị tính phí 20,000đ.

– Trong trường hợp giờ làm việc trong ngày phát sinh ngoài khung giờ đã thỏa thuận, Khách hàng cần thông báo trước để Công ty sắp xếp và bố trí lịch làm việc phù hợp cho nhân viên giúp việc. Nếu Khách hàng không thông báo trước về giờ làm việc có thể phát sinh, Công ty sẽ không đảm bảo việc bố trí nhân viên làm việc theo đúng yêu cầu của Khách hàng.

b. Các khoảng thời gian sau cũng được tính là thời gian làm việc của nhân viên giúp việc cho Khách hàng:

– Nhân viên giúp việc đã đến địa điểm làm việc theo quy định tại Hợp đồng này nhưng Khách hàng đã không có mặt để mở cửa cho nhân viên giúp việc thực hiện công việc trong khoảng thời gian 30 phút dẫn đến nhân viên giúp việc không thể thực hiện công việc. Trong trường hợp này, thời gian làm việc của nhân viên giúp việc được tính bằng 100% thời gian của buổi làm việc đó.

c. Hình thức thanh toán:

– Chuyển khoản

SỐ TK ACB: 88444456
CÔNG TY TNHH KIM QUỐC TIẾN
NGÂN HÀNG Á CHÂU – PGD PHÚ NHUẬN

Thanh toán trực tiếp qua website của Công ty tại địa chỉ: https://vesinhnhasaigon.net/

– Thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên do Công ty chỉ định

– Khách hàng đồng ý trả các khoản chi phí cho dịch vụ giúp việc (“Phí”) có được thông qua kết nối nhờ các Dịch vụ. Sau khi Khách hàng nhận được dịch vụ giúp việc thông qua việc sử dụng Dịch vụ, Công ty sẽ thay mặt nhân viên giúp việc thu hộ các khoản thanh toán Phí liên quan. Trong trường hợp pháp luật quy định, các khoản Phí sẽ bao gồm cả các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính liên quan.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các Bên:

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng:

– Yêu cầu Công ty thay đổi nhân viên nếu không hài lòng về chất lượng dịch vụ;

– Yêu cầu công ty cung cấp thông tin của nhân viên giúp việc, bao gồm: CMND/CCCD, ảnh, họ tên, năm sinh;

– Đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Công ty có hành vi vi phạm Hợp đồng và không khắc phục hành vi vi phạm trong thời hạn 07 ngày làm việc;

– Đảm bảo môi trường làm việc tốt, an toàn và lành mạnh cho nhân viên giúp việc (không có hóa chất độc hại, không bị ô nhiễm, không có các hành vi quấy rối, xâm hại đến tính mạng, danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhân viên giúp việc);

– Tự bảo quản và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản tài sản của mình trong mọi trường hợp;

– Hướng dẫn cho nhân viên giúp việc sử dụng các thiết bị điện hoặc khi được nhân viên giúp việc đề nghị;

– Đảm bảo thanh toán đúng hạn theo quy định tại Hợp đồng này;

– Kịp thời thông báo cho Công ty trong vòng 24 giờ nếu phát hiện những hành vi tiêu cực từ phía nhân viên giúp việc để hai Bên cùng phối hợp xử lý;

– Không tự ý thỏa thuận với nhân viên giúp việc để thay đổi nội dung công việc trong Hợp đồng, thay đổi giờ làm, yêu cầu thêm nội dung công việc, yêu cầu làm thêm giờ… nếu vi phạm Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng dịch vụ và Khách hàng phải thanh toán cho Công ty một khoản tiền bồi thường tương đương với  50% giá trị Hợp đồng;

– Trong trường hợp Khách hàng, bằng bất kỳ hình thức nào, nhận nhân viên giúp việc vào làm việc cho Khách hàng trong thời gian sử dụng dịch vụ của Công ty hoặc trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng dịch vụ với Công ty thì Khách hàng sẽ phải trả chi phí tìm kiếm và đào tạo nhân viên giúp việc đó cho Công ty, chi phí do Công ty xác định nhưng sẽ không thấp hơn 5.000.000 đồng (bằng chữ: năm triệu đồng) một nhân viên giúp việc;

– Kiểm tra tài sản của mình khi nhân viên giúp việc rời khỏi địa điểm làm việc;

– Có trách nhiệm theo dõi thời gian làm việc của nhân viên giúp việc. Trong trường hợp nhận thấy nhân viên giúp việc tính giờ làm chưa chính xác, Khách hàng cần phản hồi về sự việc với Công ty để Công ty tiến hành xử lý. Trong trường hợp Khách hàng không hài lòng với chất lượng công việc, Khách hàng có thể đánh giá chất lượng bằng số sao (*)

– Có trách nhiệm xác nhận bảng kê chi tiết phí dịch vụ hàng tháng do Công ty gửi sang vào ngày 05 hàng tháng trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được bảng kê. Sau khoảng thời gian trên, nếu Khách hàng không có phản hồi thì bảng kê chi tiết dịch vụ tháng đó được coi là chính xác và là cơ sở để Công ty tính phí dịch vụ tháng đó của Khách hàng.

– Trong trường hợp nghi ngờ nhân viên giúp việc có hành vi trộm cắp tài sản của Khách hàng nhưng chưa có kết luận của cơ quan điều tra, Khách hàng không được cung cấp thông tin cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Công ty. Nếu vi phạm Khách hàng phải thanh toán cho Công ty một khoản tiền bồi thường tương ứng với 50% giá trị Hợp đồng ngoài khoản tiền phí dịch vụ Khách hàng chưa thanh toán cho Công ty;

– Thực hiện các cam kết khác theo quy định tại Hợp đồng này;

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Công ty:

– Đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Khách hàng có hành vi vi phạm Hợp đồng và không khắc phục hành vi vi phạm trong thời hạn 07 ngày làm việc;

– Kết nối nhân viên giúp việc cho Khách hàng đảm bảo lý lịch, nguồn gốc rõ ràng, đã được đào tạo về nghiệp vụ giúp việc gia đình theo đúng tiêu chuẩn của Công ty;

– Công ty, trong trường hợp có sẵn nhân viên phù hợp với Khách hàng, tìm nhân viên giúp việc thay thế cho Khách hàng nếu nhân viên giúp việc đang làm việc cho Khách hàng nghỉ việc đột xuất (do ốm đau hoặc lý do cá nhân khác) hoặc nghỉ hẳn;

– Quản lý, giám sát nhân viên giúp việc, đảm bảo thực hiện đúng và đủ yêu cầu của Khách hàng đã quy định trong Hợp đồng (thời gian làm việc, lượng công việc hàng ngày…);

– Thường xuyên trao đổi và ngay lập tức tiếp nhận thông tin phản hồi từ Khách hàng về chất lượng dịch vụ. Thực hiện việc bảo hành ca làm trong trường hợp Khách hàng đánh giá 1* trên ứng dụng và yêu cầu bảo hành.

– Công ty được miễn mọi trách nhiệm trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa Khách hàng và nhân viên giúp việc nếu Khách hàng tự thỏa thuận với nhân viên giúp việc để làm thêm ngoài khung giờ đã ký trong Hợp đồng dịch vụ này.Thực hiện các cam kết khác theo quy định tại Hợp đồng này.

Điều 4: Cam kết thực hiện:

4.1. Các Bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ trong Hợp đồng.

4.2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến quyền lợi của các Bên, Bên bị ảnh hưởng phải thông báo cho Bên kia trong thời hạn 24 giờ kể từ lúc phát sinh vấn đề.

4.3. Các Bên cam kết tôn trọng quyền lợi chính đáng của nhau, cam kết không tiết lộ thông tin Hợp đồng cho bất kỳ Bên thứ 3 nào khác.

4.4. Trường hợp Khách hàng giao chìa khóa cho nhân viên giúp việc để thực hiện công việc, Khách hàng cam kết hành vi này của Khách hàng không tạo ra quan hệ gửi giữ tài sản giữa Khách hàng và Công ty. Công ty sẽ được miễn mọi trách nhiệm phát sinh trong trường hợp này.

Điều 5: Bất khả kháng:

Trong các trường hợp Bất khả kháng (thiên tai, dịch họa, động đất, chiến tranh…) theo như quy định của pháp luật Việt Nam, các Bên sẽ được miễn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình được quy định trong Hợp đồng.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp và khiếu nại:

6.1. Khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, hai Bên sẽ ưu tiên tiến hành giải quyết thông qua việc tự thương lượng, hòa giải, trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau.

6.2. Nếu hai Bên không giải quyết được mâu thuẫn, tranh chấp theo quy định tại Điều 6, mục 6.1 của Hợp đồng này thì mọi mẫu thuẫn, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền.